HSC

HSC là trung tâm thép của Nhật Bản đầu tiên tại Hanoi

  • 1997 – Thànhlập Saigon Steel Processing ( SGC –Miền Nam Vietnam )
  • 2002 – Thành lập Hanoi Steel Center ( HSC – Miền Bắc Vietnam )
  • 2003 – HSC đi vào hoạt động
  • 2005 – Thành lập Da nang Steel Center ( DSC –Miền Trung Vietnam )
  • 2006 – DSC đi vào hoạt động
  • 2010 –Sát nhập Da nang Steel Center vào Hanoi Steel Center. DSC trở thành chi nhánh của HSC.
  • 2011 – CSGT Metals Vietnam Joint Stock Company đầu tư vào HSC
  • 2012 – Nhà máy 1 của HSC được bán

Nhà máy 2 của HSC được xây dựng hoàn thiện

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Tính đến thời điểm tháng 11 năm 2013, HSCcó 3 chủ đầu tư chính với tỷ lệ góp vốn như sau:

+ Sumitomo Corporation (Japan): 72.9%

+ Sumitomo Corporation Vietnam (Vietnam): 8.1%

CSGT International Corporation (subsidiary of China Steel Global Trading Corporation): 19%

Đối tác - Khách hàng