HSC

Doanh nghiệp thép tìm đường thoát khó

14-02-2020 21:44:07

Với kết quả kinh doanh 2019 sụt giảm mạnh, thậm chí thua lỗ nặng, nhiều doanh nghiệp ngành thép đang nỗ lực để thoát khó trong năm 2020.

BENCH MARKING 2019

20-12-2019 21:40:25

Following previous years, the event was organized from November 14 & 15 2019. This year Hanoi Steel Center is Host again before handing over to the ne...