HSC

Công ty TNHH Hanoi Steel Center

Địa chỉ: Plot M5B, Thang Long Industrial Park, Dong Anh Dist, Ha Noi, Viet Nam

Điện thoại: (84-24) 3 959 0109 - 0988970006

Fax: (84-24) 3 959 0111

Email: sales@hanoisteel.com

Website: https://hanoisteel.com

Những trường có dấu (*) là bắt buộc.

Đối tác - Khách hàng