HSC

Thép không gỉ

Thép không gỉ

Thép mạ Zn-Al-Mg

Thép mạ Zn-Al-Mg

Thép mạ điện (EG)

Thép mạ điện (EG) Thép cuộn và tấm được mạ điện/ tráng kẽm

Triple Coated Steel “Eco-Trio”

Triple Coated Steel “Eco-Trio” (Thân thiện với môi trường)

Thép cán nguội (CR)

Thép cán nguội (CR) Thép cán nguội dạng tấm và cuộn cho nhiều mục đích thương mại khác nhau, sử dụn...

GI/GA

Thép mạ nhúng nóng/ Thép hợp kim

Thiếc

Thiếc

Non-ferous

Non-ferous

Thép cán nóng (HR-PO)

Thép cán nóng (HR-PO) Thép cán nóng dạng tấm và cuộn cho nhiều mục đích thương mại khác nhau, sử dụ...

Aluminized coated Steel

Aluminized coated Steel

Thép Silicon

Thép Silicon