HSC
Thép mạ Zn-Al-Mg

Thép mạ Zn-Al-Mg

Thép mạ Zn-Al-Mg

Thép mạ Zn-Al-Mg

Sản phẩm chính: ZAM

Nếu quý khách có những yêu cầu đặc biệt khác, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với HSC.

Thông tin liên hệ:
Email:

Tiếng Anh và Tiếng Việt: sales@hanoisteel.com
Tiếng Trung: anhttk@hanoisteel.com
Tiếng Nhật: harada@hanoisteel.com
Tel: (84-4) 3 959 0109
Hotline:
 0988970006