HSC
Triple Coated Steel “Eco-Trio”

Triple Coated Steel “Eco-Trio”

Triple Coated Steel “Eco-Trio” (Thân thiện với môi trường)

Triple Coated Steel “Eco-Trio” (Thân thiện với môi trường)

Sản phẩm chính

  • Nippon Steel ZSNC

Nếu quý khách có những yêu cầu đặc biệt khác, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với HSC.

Thông tin liên hệ:
Email:

Tiếng Anh và Tiếng Việt: sales@hanoisteel.com
Tiếng Trung: anhttk@hanoisteel.com
Tiếng Nhật: harada@hanoisteel.com
Tel: (84-4) 3 959 0109
Hotline:
 0988970006