HSC

Doanh nghiệp thép tìm đường thoát khó

14-02-2020 21:44:07

Với kết quả kinh doanh 2019 sụt giảm mạnh, thậm chí thua lỗ nặng, nhiều doanh nghiệp ngành thép đang nỗ lực để thoát khó trong năm 2020.